AbstracteKunst.Nu
AbstracteKunst.Nu
AbstracteKunst.Nu
Slide 1
AbstracteKunst.Nu

Bekijk de kunstwerken van Ton en Thomas Meulendijks

Slide 2
AbstracteKunst.Nu

Bekijk de kunstwerken van Ton en Thomas Meulendijks

Slide 3
AbstracteKunst.Nu

Bekijk de kunstwerken van Ton en Thomas Meulendijks

previous arrow
next arrow

Disclaimer


Deze site is met grote zorg samengesteld. Niettemin kunnen zich onvolkomenheden voordoen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze informatie. Wij staan niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De inhoud van deze site is slechts bedoeld als informatie en dient dan ook niet gezien te worden als advies. Wij aanvaarden geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. Wij sluiten dan ook alle aansprakelijkheid hieromtrent uit.

Informatie op deze webpagina's en op hieraan gekoppelde websites dient alleen voor persoonlijk gebruik. Het verspreiden of doorgeven van deze informatie op welke manier dan ook is verboden. Niets van deze website of van hieraan gekoppelde websites mag zonder toestemming elders worden gebruikt, in welke vorm dan ook.

Het gebruik van afbeeldingen of reproductie van een of meer werken is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Thomas Meulendijks.

In geval van de registratie van persoonsgegevens op onze website conformeren wij ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Wij kunnen echter niet instaan voor handhaving van de privacybescherming op eraan gekoppelde websites.

Op deze site en deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.